dissabte, 1 de maig de 2010

Tossa de mar aprova l´Agenda 21 per fer el poble més sostenible

Tossa de Mar va aprovar en el darrer Ple extraordinari l'Agenda 21, un pla estratègic per als propers anys que preveu un conjunt d'actuacions per fer el poble més sostenible i millorar el nivell de vida dels ciutadans.
L'elaboració de l'Agenda 21 es va iniciar la tardor del 2008, conjuntament amb l'Ajuntament de Lloret de Mar i amb el suport de la Diputació de Girona. Primer s'ha elaborat una d'anàlisi detallada del territori, d'on han sortit les diverses propostes d'actuació .
Les principals actuacions que es preveuen són conservar i millorar l'entorn del municipi, protegint els espais d'interès natural; gestionar de manera eficient els recursos i serveis municipals. També està previst una actuació per la promoció i diversificació de l'economia i l'ocupació, ajudant a la creació de noves empreses i creant la formació laboral

Font: Diari de Girona