dissabte, 8 de maig de 2010

Prevenció al massís de les Cadiretes

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant l'empresa pública Forestal Catalana, ha adjudicat un projecte de prevenció d'incendis forestals al massís de de Cadiretes, a l'empresa Ambientalia World SL, per un import d'adjudicació de 302.805,05 euros, sense l'IVA. Aquest projecte, que duu el nom Treballs de prevenció d'incendis al Perímetre de Protecció Prioritària del Massís de Cadiretes -2a fase-, afecta les comarques de la Selva, el Baix Empordà i el Gironès, i preveu obrir franges estratègiques i franges de seguretat o de trànsit del vial, arranjar la xarxa viària, reduir la massa combustible i senyalitzar la zona.
El conjunt de les actuacions al massís de Cadiretes abraça una superfície de més de 130 hectàrees i l'adequació de més de 36 quilòmetres de camins. L'objectiu es prevenir els incendis d'aquesta campanya que es preveu especialment perillosa, o en tot cas, per poder actuar amb la màxima rapidesa. Aquest projecte tenia un pressupost màxim de contractació de 474.128,96 €, i es preveu que les obres finalitzin en un termini màxim d'un any.