dijous, 5 de novembre del 2009

Costes reformarà tota l’avinguda Sant Ramon de Penyafort

Les negociacions de l’Ajuntament amb la Direcció General de Costes han donat els seus fruits. Si en un principi Costes només s’havia compromès a reparar els fragments de barana que van quedar malmesos pel temporal de Sant Esteve, ara executarà la remodelació integral de l’avinguda Sant Ramon de Penyafort sense que Tossa hagi de desemborsar ni un euro. El cost del projecte superarà els 1,5 milions d’euros i es separa del futur projecte global de remodelació de la façana marítima.

Entre les actuacions, es preveu fer per a vianants els 376 metres lineals de l’avinguda i millorar els punts malmesos de la barana que dóna al mar. A més, s’eliminaran les barreres arquitectòniques millorant la disposició de l’enllumenat i suprimint les voreres i els parquímetres. Així mateix, es renovarà l’enllumenat públic i el clavegueram, s’obrirà una rasa per portar el gas natural als edificis que encara van amb butà i propà i es farà arribar el reg terciari a la zona. També s’instal·laran contenidors hidràulics per abocar-hi els residus; i es suprimirà l’aparcament, però en cap cas el pas de vehicles, tant de serveis com de residents o turistes.

Malgrat que encara no hi ha data d’inici de les obres, l’alcaldessa Imma Colom (CiU) diu que aquestes començaran durant el 2010. Segons Colom, “és molt difícil concretar una data perquè es tracta d’una zona molt turística i és una obra que s’ha de fer durant, com a mínim, quatre mesos”.

L’equip de govern convocarà properament veïns del sector i oposició per explicar el projecte.

* Avinguda St. Ramon de Penyafort

Font: BIM Tossa de mar

Aprofitant la notícia, pròximament més sobre l'aigua regenerada a Tossa