dijous, 3 de desembre de 2009

Pinetells a l'Ardenya

Com tots sabem, el pinetell (Lactarius deliciosus), és un dels bolets més buscats a Catalunya. És un fong superior o macroscòpic, de la família de les russlàcies. Normalment es confon amb el rovelló (Lactarius sanguifluus)

Per establir la diferència entre bolet i fong, direm que el bolet és la fruita que dona el fong, o millor dit, l’aparell reproductor del fong, ja que la seva missió és la de aconseguir la continuïtat de l’espècie. L'altre part és la que no es veu perquè és subterrània o bé es troba ficada dins l’escorça dels arbres. Aquesta segona part del fong està formada per l’anomenat miceli que és l’aparell vegetatiu del fong, però que en la realitat és el veritable fong del qual en poden sorgir varis bolets o fructificacions. Per dir-ho d’una altre manera, els conceptes bolets i fong seria com comparar-los amb una fruita i l’arbre fruiter.

El pinetell té el barret molt carnós i a vegades pot assolir els 15 cm. De jove té el marge enrotllat cap a sota. És de color groc ataronjat, amb la superfície solcada de centres concèntrics. la seva carn quan es talla, deixa anar una mena de làtex de color pastanaga. A mesura que el bolet es fa vell apareixen taques de color verdós. El trobarem a la tardor fins a ben entrat l'hivern a les pinedes, encara que també pot créixer a boscos mixtos.

*Pinetells (Lactarius deliciosus) Recollits al Massís de Cadiretes.
Podem observar les característiques del barret.


L'himeni és la part reproductora del fong. Es tracta d’un teixit molt fi que en realitat és un conjunt d'elements fèrtils productors d’espores. En el cas del pinetell, l'himeni presenta estructura laminar, amb làmines decurrents. De color ataronjat, que es poden tornar verd.

El peu és curt, de 3-5 x 1-3 cm, cilíndric, de color blanc degut a una pruïna blanquinosa que el recobreix, excepte en unes petites depressions de color taronja viu, anomenades escrobícules.

El miceli és la part vegetativa del bolet, i és en realitat l’autèntic fong. La seva missió és prendre del sòl els diversos compostos orgànics per alimentar-se. En ocasions poden semblar falses arrels. Generalment és de color blanc, i por arribar a tenir molta llargada.

*Cistell de pinetells (Lactarius deliciosus) recollits al Massís de Cadiretes.
Podem observar les característiques de l'himeni i del tronc, així com el làtex
que deixen anar.

La simbiosi és la forma més comú de vida de la majoria dels fongs superiors i la del pinetell. Podríem definir-la com una ajuda mútua, és a dir, es dona una cosa i se’n rep una altre a canvi. En el cas del fongs s’anomena simbiosi micorrízica, que és la relació d’un fong amb una arrel d’un arbre o planta superior. En aquesta mena de associació el fong rep de la planta l’aliment que necessita i a canvi, li paga fent que la planta obtingui del sòl amb més facilitat l’aigua i les sals minerals que li són necessaris. També passa que una determinada espècie de fong està relacionada amb una determinada espècie de planta; el pinetell (Lactarius deliciosus) prefereix les coníferes.


Actualment, a l'Ardenya i a la resta de Catalunya ha crescut l'afició de recollir bolets, ja sigui per fer front a la crisi guanyant uns calers extres o gràcies a la propaganda de programes com "caçadors de bolets". Això al final pot causar problemes ja que cada cop hi ha menys bolets i aquests no sempre es recullen de la manera més adequada. A més, la massificació de gent i de cotxes pot arribar a perjudicar greument els boscos.