dilluns, 28 de desembre de 2009

Aigua regenerada a Tossa de mar II

En l'anterior article sobre la xarxa d'aigua regenerada de Tossa, com molt be va incidir el company SelvadeTossa, faltava parlar una mica dels punts dèbils que tenia el sistema. Doncs aqui teniu els punts forts i punts dèbils del sistema de regeneració, de la xarxa i de la reutilització de l'aigua regenerada, en forma de quadre resum:

Punts forts

Tractament

 • Bon tractament que permet la reutilització per la majoria d’usos previstos
 • Elements de seguretat
 • Possibilitat d’ampliació del sistema

Xarxa

 • Xarxa de nova construcció dissenyada i dimensionada preveient possibles usos futurs de reutilització al municipi.
 • POUM fomenta l’ús de l’aigua regenerada
 • Utilització de canonades de color morat, amb la inscripció adequada
 • Utilització per a la xarxa d’aigua regenerada d’una pressió de treball inferior a la de la xarxa d’aigua potable
 • Generalment es compleixen les distàncies mínimes horitzontals
 • Vàlvules de retenció que impedeixen el reflux
 • Les canonades es col•loquen a una fondària suficient
 • Compliment de les distàncies mínimes verticals en els creuaments de canonades amb la xarxa d’aigua potable
 • vàlvules que permeten l’obertura i el tancament de cada escomesa quan es desitgi
 • Existeix un emplaçament preparat amb les seves corresponents canonades, per la construcció d’un dipòsit en alçada
 • La xarxa instal•lada i gestionada per SOREA la companyia que s’encarrega de la gestió de la xarxa potable i del clavegueram
 • Xarxa connecta les principals zones verdes del municipi
 • Mesures de seguretat (pressió, distàncies, senyalització diferenciada) en quasi tota la xarxa
 • Seguiment de la qualitat de l’aigua de la xarxa molt intensiu
 • Al llarg de la xarxa no hi ha una pèrdua de qualitat sanitària de l’aigua per sobre del que marca el RD 1620/2007.
 • Seguiment de la qualitat de l’aigua del terciari molt intensiu

Usos

 • Millora paisatgística del municipi gràcies a l’aigua regenerada
 • Us sostenible de l’aigua (estalvi d’aigua i energia)
 • Diversitat d’usos
 • Bon control municipal
 • Baix risc de legionel•losis en el global de la xarxa
 • Concentració suficient d’oxigen dissolt per evitar males olors

Punts dèbils


Tractament

 • La depuradora de Tossa precisa d’una ampliació - remodelació del reactor secundari
 • La capacitat de tractament actual pot ser a curt - mig termini insuficient
 • Nivells de Terbolesa i nutrients que no permeten la reutilització de l’aigua per determinats usos

Xarxa

 • No sempre es compleixen les mesures de seguretat recomanades
 • No existeix un dipòsit regulador en alçada. Pressió de la xarxa intermitent
 • La concentració de clor residual total disminueix al llarg de la xarxa
 • L’estada de l’aigua regenerada a la xarxa provoca canvis en la seva qualitat
 • No existeix un protocol de manteniment dels diferents elements de la xarxa principal i escomeses secundàries (existeixen elements malmesos)
 • Xarxa oberta amb ramals que queden en punt morts
 • Queden algunes zones verdes per connectar a la xarxa d’aigua regenerada
 • Anàlisis insuficient d’ous de nematode.

Usos

 • Manca senyalització indicativa de la utilització d’aigua regenerada.
 • Alguns aspersors molt propers a vivendes (risc legionel•la)
 • Zones on arriba la xarxa i no s’utilitza aigua regenerada
 • No hi ha un manual de bones pràctiques per als usuaris de l’aigua regenerada
 • Manca establir el sistema per la connexió dels particulars a la xarxa(Font: J. Rodríguez, A. Membrives, J. Moreno, del projecte final de carrera "Avaluació i diagnosi del sistema de tractament terciari,de la xarxa i de la reutilització d’aigua regenerada al municipi de Tossa de mar" 2009. Gràcies!)

Això és un resum molt esquematitzat. Si algú li interessa més informació només m'ho ha de demanar.

2 comentaris:

SelvadeTossa ha dit...

Si, molt esquemàtic i resumit pero al mateix temps extens per el que fà a nombre de característiques i amb explicacions molt clares que serveixen bé per fer-nos una millor idea del sistema, també per als que no som especialistes del tema; crec quasi tothom ho pot comprendre bé o si menys no fer-se'n una bona idea bàsica i això encara és més interessant.

Merci per reportar-ho al blog!

Bon any 2010!

Tossanatura ha dit...

Si que és molt esquemàtic, però hi ha moltíssima informació sobre cada un dels punts.
De totes maneres si t'interessa saber alguna cosa més no tinc cap problema en adjuntar-te més informació.

Salut i bon 2010