diumenge, 20 de febrer de 2011

Tossa de Mar recorre a Governació sobre el conflicte de delimitació amb Lloret

Tossa defensa que la seva proposta "és la correcta", perquè té "legitimitat històrica" i "coherència amb el territori"

L'Ajuntament de Tossa de Mar ha decidit recórrer la decisió del Departament de Governació de la Generalitat en què donava la raó a Lloret en el conflicte entre les dues poblacions pels seus límits. Tossa defensa que la seva proposta té "legitimitat històrica", "coherència amb el territori" i "coincideix amb el límit de l'Espai Natural del Massís de Cadiretes". Cal recordar que els ajuntaments de Lloret i Tossa mantenien un conflicte des de fa mesos per diversos trams de la seva delimitació. Els punts de desavinença entre els dos municipis es devien a raons històriques i bàsicament se situaven a la vall de la Fermina. El Govern català va escollir la proposta dels lloretencs, que utilitzava les línies rectes, en detriment de la de Tossa, que es basava en fites històriques.

En la documentació presentada, l'Ajuntament de Tossa lamenta davant Governació que no s'ha fet arribar "cap argumentació justificativa de la decisió adoptada". I "tampoc es fa cap consideració al respecte dels raonaments i documents aportats des de l'Ajuntament de Tossa". En aquest sentit, l'Ajuntament "sol·licita una reconsideració per part de la Comissió i una nova avaluació de la documentació presentada ja que entén que queda plenament justificat que la delimitació defensada des de Tossa és la correcta".

Tota l'argumentació dels tossencs, se sustenta en documents històrics. Concretament, un plànol del terme de Tossa realitzat pel geòmetre Josep Ribas Daniel, per indicació de l'abat de Ripoll i el marquès d'Aitona que data del 9 de juny de 1799; i un expedient de delimitació de Lloret de l'any 1826, que inclou un plànol dels límits de Lloret amb Tossa. A més, s'entrega l'atermenament dels dos municipis del 20 de juny de 1927.

Segons recorda el consistori, la proposta de Lloret segueix una línia recta entre les fites 13 i 16 de la documentació històrica. La de Tossa aposta per donar també validesa a dues fites històriques, la 14 i la 15, que estan ubicades al marge del Torrent de la Fermina. La línia de terme entre aquestes dues fites, d'acord amb la documentació històrica, hauria de resseguir el torrent. El consistori recorda, a més, que s'han localitzat sobre el terreny fites històriques que no s'havien vist en d'altres revisions i que la no localització d'aquestes va motivar errors de delimitació que des de l'Ajuntament de Tossa "es considera oportú esmenar".

A més, es destaca que el límit proposat coincideix amb l'Espai d'Interès Natural del Massís de Cadiretes, fet que evidència, segons el document, la coherència amb el territori de la delimitació històrica. A banda de la legitimitat històrica i de la coherència, la recuperació del límit històric, al contrari del que diu Lloret, "respecta la divisió parcel·lària i els límits de propietat existents".

*La fita número 15, que és un dels punts més conflictius, ja que aquí les dues propostes xoquen

Font: Diari de Girona