dimarts, 22 de febrer de 2011

La plaga del morrut de les palmeres, Rhynchophorus ferrugineus (Continuació)

Per tal de prevenir i lluitar contra la plaga, existeixen una sèrie de protocols.

L’objectiu d’aquests protocols és donar eines a municipis, viveristes i titulars de palmeres perquè puguin establir mesures de prevenció i lluita per evitar la propagació d’aquest plaga en el seu territori. Aquests protocols els ha elaborat el Servei de Sanitat Vegetal.

Algunes palmeres del poble, se’ls ha aplicat un tractament, que ha fet que millori el seu estat(almenys visualment, s'ha vist una evident millora).

Aquestes fotografies, són d'unes palmeres que se’ls hi ha aplicat un tractament (i periòdicament es continua realitzant):


* Les 3 palmeres situades a la Gabarra, molt properes entre elles,
reben un tractament periòdicament.


Aquestes 3 palmeres, fa pocs mesos presentaven un aspecte molt diferent, amb les fulles centrals de la corona caigudes i de color groguenc. A les fotografies es pot comprovar, que les fulles han recuperat la vitalitat i el color normals, i que fins i tot, n'hi han nascut de noves.