dilluns, 2 de juliol de 2012

Tossa retira sis arbres malalts que havien malmés greument la vorera

L’objectiu és preservar la seguretat dels vianants i, alhora, millorar l’estat dels arbres

L’Ajuntament de Tossa de Mar ha procedit a la retirada de sis oms (Ulmus pumila)  d’una de les voreres del carrer Joan Brossa, a la zona del Mas Font. Les arrels d’aquests arbres són molt agressives i havien malmès greument la vorera del carrer. A més, els oms estaven afectats per la plaga de la galeruca, que els debilitava.

De tota manera, en pocs dies es plantaran en el seu lloc uns altres sis exemplars d’una espècie de port petit, sense arrels superficials, que s’adeqüin a les dimensions del carrer.

L’actuació s’emmarca dins d’un projecte global d’arranjament del paviment a l’entorn dels escocells de bona part de l’arbrat urbà del municipi. L’objectiu és preservar la seguretat dels vianants i, alhora, millorar l’estat dels arbres. Quan la vorera es prou ample –en el cas dels sis oms no ha estat possible-, s’opta per l’ampliació de les dimensions dels escocells. Aquest fet permet una major ventilació del terra i una millor infiltració de l’aigua de pluja que beneficia els arbres *Tala d'un dels arbres malalts i detall de la vorera aixecada