dijous, 21 de juny de 2012

Llum verd a l'Agència d'Energia de la Selva

El ple del Consell Comarcal de la Selva va aprovar-ne ahir el reglament

El Consell Comarcal de la Selva va aprovar ahir el reglament de l'Agència Comarcal d'Energia, que pretén donar resposta i assessorar els ajuntaments de la Selva en temes de gestió energètica. Marta Contreras (ERC), que forma part de la comissió d'Energia del consell, explica que després de visitar altres agències comarcals similars a Osona i el Maresme, es va elaborar un pla de treball, definint objectius per poder, finalment, aprovar el reglament.

Prova pilot
Per tal de tenir un coneixement real de la despesa energètica de la comarca, s'ha endegat un pla pilot del qual formen part els municipis d'Hostalric, Vilobí, Breda, Sant Hilari, Riudellots i Tossa. “Tenen tots estructures territorials molt diferents i es tracta de fer una anàlisi que ens permeti oferir serveis que s'adeqüin a les necessitats de tots els municipis de la Selva”, diu Contreras. En els municipis esmentats ja s'ha començat a fer l'anàlisi de la despesa energètica tant dels equipaments municipals com de l'enllumenat públic. Les dades que es recullen –tant de cost econòmic com de despesa en kW/h i potència contractada– van del 2005 al 2012. Les dades després s'introduiran en un programari que detecta descompensacions entre consums i potències, per poder aportar solucions, si cal. El primer servei que es redactarà és el pla d'acció d'energia sostenible (PAES), però el catàleg d'accions de l'agència inclourà des de l'assessorament energètic fins a la redacció d'un pla d'enllumenat públic.

“Moltes empreses de serveis energètics van als ajuntaments i volen vendre llums LED per a l'enllumenat públic i els ajuntaments no ho tenen clar i se senten desemparats”, diu Contreras. Tampoc es té clar de vegades com estalviar, i és habitual que molts pobles optin simplement per apagar fanals, quan segurament es pot dissenyar un pla més aproximat a les necessitats reals del municipi.

Font: El Punt