dimecres, 30 de març de 2011

Balanç Regidories, Àrea de Medi ambient

Segons el Butlletí d'Informació Municipal (BIM), aquest és el balanç de la regidoria de Medi Ambient en aquests quatre anys:

 • Aprovació de l'Agenda 21.
 • Creació dels Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Tossa.
 • Ampliació de la xarxa d'aigua regenerada, fent-la arribarà Can Vergonyós-Agut i a la rambla Joan Maragall.
 • Millora paisatgística de la riera.
 • Manteniment de Parcs i Jardins.
 • Noves franges perimetrals contra incendis a les urbanitzacions.
 • Constitució del consorci de protecció del Massís de l'Ardenya-Cadiretes.
 • Neteja dels boscos arran de la nevada del març de l'any passat.
 • Desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus
 • Nou mobiliari infantil i familiar al Parc de Sa Riera.
 • Instal·lació d'un nou parc urbà de salut a la zona esportiva.
 • Instal·lació de cendrers a la platja per fumadors.
 • Programa de control i gestió riscos derivats de la presència del mosquit tigre.

*Canonada d'aigua regenerada a la rambla Joan Margall (Tossanatura)

*Neteja de boscos (BIM)

*Nou mobiliari infantil i familiar al Parc de Sa Riera (Facebook Àrea Medi Ambient)


*Nou parc urbà de salut a la zona esportiva (Tossanatura)

Font: BIM